ด้วย พบ.(กยข.พบ.) กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ "ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการแพทย์แบบเป็นพื้นที่ (Area Medical Services)" ในวันศุกร์ ที่ 22 ส.ค. 57 เวลา 0800 - 1530  ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 4 และมีเอกสารให้ดาวโหลด ดังนี้ คลิ๊กเพื่อดาวโหลด

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ยุทธศาสตร์ พบ. ปี 60 - 64
 2. รายการตรวจสอบหน่วยสมรรถนะส่วนที่3 พบ. ปี62 (2,144 ไฟล์)
 3. รายงานกิจการสายแพทย์ ภาคสถิติผลงานหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก หน่วยสายแพทย์กองทัพบก ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกำลังรบ และส่วนการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 4. แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Petya สายพันธุ์ใหม่
 6. แนวทางการดำเนินงานปรับปรุงรายงานกิจการสายแพทย์ โดย ผสต.กวก.พบ.
 7. แนวทางการประเมินคัดเลือก พัน.สร. ดีเด่น
 8. แนวทางเวชปฎิบัติการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก
 9. แบบประเมินตนเอง M-MERT
 10. แบบประเมินสุขลักษณะโรงนอนทหาร/ค่ายทหาร
 11. แบบฟอร์ม ผนวก การขอข้อมูลกำลังพลเพื่อจัดทำนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
 12. แบบฟอร์มการของบประมาณ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฎิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปีงบประมาณ 2560
 13. แบบรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล
 14. แบบรายงานสรุปผลการตรวจร่างกายกำลังพล ทบ.และครอบครัว ปี ๒๕๖๐ โดย ผสต.กวก.พบ.
 15. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ของกองทัพบก
 16. แผนปฏิบัติราชการกรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 17. แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ฉบับแก้ไขรายละเอียด
 18. แผนแม่บทสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
2159294
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
844
1064
2864
2150658
17088
21547
2159294
Your IP: 18.234.88.196
Server Time: 2019-05-22 18:52:18

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน