ด้วย พบ.(กยข.พบ.) กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ "ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการแพทย์แบบเป็นพื้นที่ (Area Medical Services)" ในวันศุกร์ ที่ 22 ส.ค. 57 เวลา 0800 - 1530  ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 4 และมีเอกสารให้ดาวโหลด ดังนี้ คลิ๊กเพื่อดาวโหลด

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ยุทธศาสตร์ พบ. ปี 60 - 64
 2. รายงานกิจการสายแพทย์ ภาคสถิติผลงานหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก หน่วยสายแพทย์กองทัพบก ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกำลังรบ และส่วนการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 3. แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
 4. แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Petya สายพันธุ์ใหม่
 5. แนวทางการดำเนินงานปรับปรุงรายงานกิจการสายแพทย์ โดย ผสต.กวก.พบ.
 6. แนวทางการประเมินคัดเลือก พัน.สร. ดีเด่น
 7. แนวทางเวชปฎิบัติการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก
 8. แบบประเมินตนเอง M-MERT
 9. แบบประเมินสุขลักษณะโรงนอนทหาร/ค่ายทหาร
 10. แบบฟอร์ม ผนวก การขอข้อมูลกำลังพลเพื่อจัดทำนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
 11. แบบฟอร์มการของบประมาณ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฎิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปีงบประมาณ 2560
 12. แบบรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล
 13. แบบรายงานสรุปผลการตรวจร่างกายกำลังพล ทบ.และครอบครัว ปี ๒๕๖๐ โดย ผสต.กวก.พบ.
 14. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ของกองทัพบก
 15. แผนปฏิบัติราชการกรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 16. แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ฉบับแก้ไขรายละเอียด
2083901
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
81
725
81
2073485
16722
26271
2083901
Your IP: 34.228.115.216
Server Time: 2019-02-17 01:22:41

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน