พบ.ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรสำหรับกำลังพล เหล่า พ. (ในความรับผิดชอบของ รร.สร.พบ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 หลักสูตร กำหนดส่งข้อมูลถึง พบ. (กยข.พบ.) ภายใน 14 มิ.ย. 62 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1. ว.พบ.2595 (ภูมิภาค)
2. ว.พบ.2595 (ส่วนกลาง)
3. ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตร รร.สร.พบ. ปีงบประมาณ 63

ทภ. ๑

1.รพ.รร.๖ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
2.รพ.อานันทมหิดล (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
3.รพ.ค่ายธนะรัชต์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
4.รพ.ค่ายจักรพงษ์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
5.รพ.ค่ายอดิศร (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
6.รพ.ค่ายภาณุรังษี (ไม่มีการรับตรวจ)
7.รพ.ค่ายสุรสีห์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
8.รพ.ค่ายสุรสิงหนาท (ไม่มีการรับตรวจ)
9.รพ.ค่ายนวมินทราชินี (ไม่มีการรับตรวจ)
10.รพ.รร.จปร (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
11.รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ (ไม่มีการรับตรวจ)

ทภ. ๒

12.รพ.ค่ายสุรนารี (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )<
13.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
14.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
15.รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง (ไม่มีการรับตรวจ)
16.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
17.รพ.ค่ายศรีสองรัก (ไม่มีการรับตรวจ)
18.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
19.รพ.ค่ายศรีพัชรินทร (ไม่มีการรับตรวจ)
20.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ไม่มีการรับตรวจ)
21.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ไม่มีการรับตรวจ)

ทภ. ๓
22.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
23.รพ.ค่ายจิรประวัติ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
24.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
25.รพ.ค่ายกาวิละ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
26.รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (ไม่มีการรับตรวจ)
27.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
28.รพ.ค่ายวชิรปราการ (ไม่มีการรับตรวจ)
29.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก (ไม่มีการรับตรวจ)
30.รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒
31.รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (ไม่มีการรับตรวจ)

ทภ. ๔
32.รพ.ค่ายวชิราวุธ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
33.รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
34.รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
35.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ (ไม่มีการรับตรวจ)
36.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต (ไม่มีการรับตรวจ)
37.รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (ไม่มีการรับตรวจ)

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ (พนักงานบริการ 4 ตำแหน่ง)
 2. คำแนะนำในการดูแลสุขภาพจากปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นขนาดเล็ก (pm ๒.๕))
 3. เชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะและเทคนิค สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ
 4. สถานที่สอบคัดเลือกทหารกองหนุน / ผู้ช่วยพยาบาล เข้ารับราชการ ในวันอังคารที่ 5 ก.พ. 62
 5. ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง พลขับ
 6. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูล การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล
 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ)ประจำปี ๒๕๖๒
 8. การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดเหล่าทหารแพทย์ จำนวน ๗๐ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 9. ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน(พลขับ นวป.ทบ.)
 10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนจัดหาประจำปี ๒๕๖๒
 12. แบบฟอร์ม การเสนอผลงาน โครงการเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 13. ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ์สาย พ. จำนวน 1 รายการ
 14. ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ์สาย พ. จำนวน 2 รายการ
 15. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 16. รายชื่อแพทย์ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ ๑๓
 17. ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน(ต่อยอด) สาขาประเภทที่ 3 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2562
 18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก เพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 19. ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ ๓ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ เพิ่มเติม
 20. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาราการรักษายอดกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2159242
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
792
1064
2812
2150658
17036
21547
2159242
Your IP: 18.234.88.196
Server Time: 2019-05-22 17:40:45

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน