เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ)ประจำปี ๒๕๖๒
 2. การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดเหล่าทหารแพทย์ จำนวน ๗๐ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 3. ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เป็นนายทหารประทวน(พลขับ นวป.ทบ.)
 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนจัดหาประจำปี ๒๕๖๒
 6. แบบฟอร์ม การเสนอผลงาน โครงการเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 7. ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ์สาย พ. จำนวน 1 รายการ
 8. ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคสิ่งอุปกรณ์สาย พ. จำนวน 2 รายการ
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 10. รายชื่อแพทย์ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ ๑๓
 11. ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน(ต่อยอด) สาขาประเภทที่ 3 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2562
 12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก เพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 13. ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ ๓ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒ เพิ่มเติม
 14. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาราการรักษายอดกำลังพลปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 15. กองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะและเทคนิค สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ 9 รายการ
 16. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ ๓ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโรงพยาบาลพระมงกุฎ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒
 17. กำหนดการประชุมหน่วยสายแพทย์ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๒
 18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 19. เปิดรับสมัครหลักสูตร อบรมแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 13
 20. ประกาศกรมแพทย์ทหารบก ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาประเภทที่ ๑ และสาขาประเภทที่ ๒ (แพทย์สังกัด กองทัพบก)
2111090
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
971
1536
2104195
17287
26624
2111090
Your IP: 52.91.221.160
Server Time: 2019-03-19 02:19:56

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน