ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารบางฉบับ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

สำหรับสาขา, จำนวนที่นั่ง และกำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 3 (ต่อยอด) พบ. จะประกาศให้ทราบภายหลัง (9 ส.ค.56)

มีการแก้ไข งดรับสมัครการอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชารังสีทั่วไปและเพิ่มเติมสาขาวิชารังสีวินิจฉัยแทน
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (ผนวก ก แก้ไข)

กำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สังกัด ทบ.
ให้รายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือกตามกำหนดการฯ (25 ก.ค.56 - 26 ก.ค.56) โดยให้พร้อมก่อนเวลา 30 นาที
การแต่งกาย
- ชาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว
- หญิง เครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาว
รายละเอียดตามที่แนบ

แจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์สังกัด ทบ. รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สังกัด ทบ. รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียดตามที่แนบ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สังกัด ทบ. รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียดตามที่แนบ

กำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ๒๕๕๗ เฉพาะแพทย์สังกัด ทบ.รอบที่ ๒
ในวันพุธที่ ๑๔ ส.ค. ๕๖  เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
การแต่งกาย
- ชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว
รายละเอียดตามที่แนบ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2557 สาขาประเภทที่ 3(ต่อยอด) เฉพาะแพทย์สังกัด ทบ.
ตั้งแต่ ๑๓ - ๒๓ ส.ค.๕๖ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๕๐๐ ณ แผนกศึกษา กกพ.พบ. ชั้น ๔ มีการแก้ไขเพิ่มเติมสาขาวิชาและจำนวนที่นั่ง
รายละเอียดตามที่แนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สังกัด ทบ. รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
และขอให้แพทย์สังกัด ทบ.ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒  มาดำเนินการทำสัญญากับ พบ. ในห้วง ๒๐ - ๓๐ ส.ค.๕๖
รายละเอียดตามที่แนบ

***เพิ่มเติมไฟล์แนบในการทำสัญญาแพทย์ประจำบ้าน***
1.รายการเอกสารประกอบการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ณ รพ.รร.๖
2.รายการเอกสารประกอบการทำสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน นอก กห.
3.ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยลาศึกษา นอก กห.ปี 2555 ลง 18 พ.ค.55

กำหนดการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 3 (ต่อยอด) ปีการศึกษา 2557
ในวันพุธที่ ๒๘ ส.ค. ๕๖ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น ๔
รายละเอียดตามที่แนบ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประเภทที่ ๑ และ ประเภทที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๕๗
เฉพาะแพทย์สังกัดอื่นๆ และอิสระ(เพิ่มเติม)
- รับสมัครตั้งแต่ ๒๘ ส.ค.๕๖ - ๒ ก.ย.๕๖ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๕๐๐ ณ แผนกศึกษา กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก ชั้น ๔
รายละเอียดตามที่แนบ
(เอกสารการสมัครทั้งหมด 2 ชุด)

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2557 สาขาประเภทที่ 3(ต่อยอด) เฉพาะแพทย์สังกัด ทบ. รอบที่ 2
รับสมัครตั้งแต่ ๒๘ ส.ค.๕๖ - ๒ ก.ย.๕๖ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๕๐๐ ณ แผนกศึกษา กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก ชั้น ๔
รายละเอียดตามที่แนบ

กำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๓ ก.ย.๕๖ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
- สาขาประเภทที่ ๑ และ ๒ สังกัดอื่นๆ และอิสระ (ทดแทนแพทย์สังกัด ทบ.)  รายละเอียดตามที่แนบ
- สาขาประเภทที่ ๓ (ต่อยอด) สังกัด ทบ. รอบที่ ๒   รายละเอียดตามที่แนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ ๓ (ต่อยอด) เฉพาะแพทย์สังกัด ทบ. 
- รอบที่ ๑ รายละเอียดตามที่แนบ
- รอบที่ ๒ รายละเอียดตามที่แนบ
(ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ มาดำเนินการทำสัญญากับ พบ. ในห้วง ๑๖ - ๒๐ ก.ย. ๕๖)

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประเภทที่ 3(ต่อยอด) รอบที่ 1 ปีการศึกษา2557 เฉพาะแพทย์สังกัดอื่นๆ และอิสระ
ตั้งแต่ ๙ - ๒๐ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๕๐๐ เว้นวันหยุดราชการ
ณ กอง/ภาควิชาต่างๆ ณ รพ.รร.๖ 
รายละเอียดตามที่แนบ

296697
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
701
3365
289764
15842
22236
296697
Your IP: 54.204.200.90
Server Time: 2014-04-25 01:37:11

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน

ukash elektronik sigara elektrikli sigara e sigara